Sołtys wsi Kulików:

Kamil Bartnik

 

Radny wsi Kulików:

Adam Braszko