Miejscowość Kulików położona w północnej części Gminy Sułów, nad rzeką Por. Najwcześniejsze wzmianki o Kulikowie odnoszą nas do wieku XIV, przypominając postać Dymitra Gorajskiego i jego hojne nadanie na rzecz bratanków w postaci piętnastu wiosek, wśród których znajdował się
także Kulików. W początkach XV wieku właścicielem wsi został Mikołaj Gryf z Janiowic, którego w niedługim czasie zastąpił Wojciech 
Smarz z Bortatycz. W roku 1501 Mikołaj Janiowicki podzielił Kulików. Wkrótce wieś stała się własnością referendarza koronnego – Mikołaja
Zamoyskiego, który w 1527 roku podarował spustoszoną wioskę swojemu bratu Feliksowi.
Pięć lat później Kulików sprzedano za tysiąc złotych Stanisławowi Kmicie. Miejscowość bardzo często zmieniała swoich właścicieli, zgodnie z zachowanymi zapisami, przed rokiem 1615 należała przypuszczalnie do Jana Mnischa, Jana Jaślikowskiego, rodziny Zawieprzyckich oraz do Wacława Zamoyskiego. W latach 1623 i 1624 część Kulikowa nabył Tomasz Zamoyski, zaś w roku 1647 inną część wioski kupił Jan Sobiepan Zamoyski. Inwentarz przeprowadzony pod koniec XVII wieku notował w miejscowości karczmę, młyn i folwark. Osiemnastowieczny Kulików
zaliczany był już do ordynackiego klucza starozamojskiego.

Przeprowadzony w początkach XIX wieku spis, notował we wsi blisko dwustu mieszkańców. Około roku 1929 hrabia Maurycy Zamoyski posiadał w Kulikowie 180 ha ziemi. Przeprowadzony 1 marca 1943 r. okupacyjny spis ludności wykazywał 294 mieszkańców wioski. Współcześnie, dane demograficzne opisujące liczbę ludności zamieszkującej Kulików odnotowują na jej obszarze zaledwie 88 mieszkańców.

Jedną z największych atrakcji turystycznych, z których chętnie korzystają mieszkańcy gminy jest zbiornik wodny „Nielisz”, położony częściowo w obrębie miejscowości. Oprócz cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi on doskonałe miejsce do rodzinnego wypoczynku w obszernej altanie. Ważnym miejscem jest też stanica rowerowa, gdzie mogą zregenerować siły zdrożeni miłośnicy dwóch kółek. Dodatkową atrakcją są organizowane w tym miejscu imprezy kulturalne.

W najbliższych latach planowana jest budowa plaży „na wyspie” oraz poszerzenie oferty cyklicznych imprez plenerowych.