Wieś Kulików
historia / 25 sierpnia 2017

Miejscowość Kulików położona w północnej części Gminy Sułów, nad rzeką Por. Najwcześniejsze wzmianki o Kulikowie odnoszą nas do wieku XIV, przypominając postać Dymitra Gorajskiego i jego hojne nadanie na rzecz bratanków w postaci piętnastu wiosek, wśród których znajdował się także Kulików. W początkach XV wieku właścicielem wsi został Mikołaj Gryf z Janiowic, którego w niedługim czasie zastąpił Wojciech  Smarz z Bortatycz. W roku 1501 Mikołaj Janiowicki podzielił Kulików. Wkrótce wieś stała się własnością referendarza koronnego – Mikołaja Zamoyskiego, który w 1527 roku podarował spustoszoną wioskę swojemu bratu Feliksowi. Pięć lat później Kulików sprzedano za tysiąc złotych Stanisławowi Kmicie. Miejscowość bardzo często zmieniała swoich właścicieli, zgodnie z zachowanymi zapisami, przed rokiem 1615 należała przypuszczalnie do Jana Mnischa, Jana Jaślikowskiego, rodziny Zawieprzyckich oraz do Wacława Zamoyskiego. W latach 1623 i 1624 część Kulikowa nabył Tomasz Zamoyski, zaś w roku 1647 inną część wioski kupił Jan Sobiepan Zamoyski. Inwentarz przeprowadzony pod koniec XVII wieku notował w miejscowości karczmę, młyn i folwark. Osiemnastowieczny Kulików zaliczany był już do ordynackiego klucza starozamojskiego. Przeprowadzony w początkach XIX wieku spis, notował we wsi blisko dwustu mieszkańców. Około roku 1929 hrabia Maurycy Zamoyski posiadał w Kulikowie 180 ha ziemi. Przeprowadzony 1 marca 1943 r. okupacyjny spis ludności wykazywał 294 mieszkańców wioski. Współcześnie,…